Möjligheter att utöka
och anpassa

Vi har släppt CAD för komponenter som tillhör alla tre primära produkter i Valve Index VR-systemet (kontroll, headset och basstation) under en Creative Commons-licens. Filerna finns på en lagringsplats på GitHub, som du hittar här. Detta inkluderar CAD-filer som vi anser vara användbara för skapare och moddare av alla typer, inklusive viktig information om ”Frunk”. Vi ser fram emot att få se alla nya och intressanta saker som skapare, moddare och utvecklare skapar med det vi har satt ihop.

Filerna finns på GitHub, tillsammans med en noggrannare beskrivning: https://github.com/ValveSoftware/IndexHardware

Vi har inkluderat:

  • STP-filer med hög upplösning för modellering
  • STL-filer med låg upplösning för snabbvisning och utforskning
  • Dimensionerade ritningar av relevant geometri
  • Några exempel på tillbehör så du kommer i gång.

Om du vill sälja något du designat eller skapat med dessa resurser, måste du kontakta Valve. Om du har erfarenhet av produktdesign eller utveckling, och skulle vilja göra detta jobb för Valve, så söker vi folk: https://www.valvesoftware.com.

Varje mapp på Github innehåller högupplösta stegmodeller. Vi tillhandahåller också ritningar samt lågupplösta STL-modeller till dokumentation och som referens.

Headset

Frunk

Frunk är ytan fram på headsetet som är avsedd för tillbehör. Den har en USB 3-port (typ A) med en 1 A/5 V-förbindelse till värddatorn.

För större skapelser, se modellen med sensorer. Denna modell visar den yta som din design kan fylla utan att skymma kameror eller sensorer.

Om din skapelse ska sättas fast någon annanstans, rekommenderar vi att dra USB-kabeln ut på sidan mot där ögonavståndet justeras, detta för att minska risken för blockering.

Vi rekommenderar starkt att inte ta bort frunk-plasten, då det kan påverka kalibreringen av dina sensorer och göra så att garantin slutar gälla. Användare får inte åtgärda något som kräver en T5-skruvmejsel eller mindre.

Visir

Visiret hålls på plats av 4 magneter som gör det lättare att ta bort och att byta ut det. Visiret som kommer med headsetet är genomskinligt, men du kan anpassa det utan att oroa dig för att det ska blockera något. Det är inga sensorer eller kameror som behöver ”se igenom” visiret.

Ansiktskudde

Ansiktskudden hålls också på plats av magneter så att man kan lätt ta bort den och byta ut den. Med CAD kan du göra om yta och detaljer att fästa på HMD:en, vilket låter dig skapa din personliga ansiktskudde.

Huvudband och ljud

Huvudbandet har stor flexibilitet för att kunna passa många olika storlekar och former.

Du kan ta bort ljuddrivrutinenheterna med en T6 torxmejsel. Håll fast stödarmen medan du lossar på skruven, och dra rakt ut. Fjäderkontakterna som bär ljudsignalen klarar inte lateral belastning.

För att sätta tillbaka en ljuddrivrutinenhet, håll fjäderkontakterna i linje med guldkontakterna. Håll kontaktytan mor huvudbandet, samtidigt som du försiktigt skruvar åt.

Det är inte rekommenderat att ta bort huvudbandet. För att göra det, justera först ögonavståndet till så brett som möjligt. Dra sedan ögonavståndsvredet rakt ut med försiktighet så att det inte vrids. Detta synliggör två T6-skruvar och en justeringspunkt. Den vänstra sidan tas bort genom att skruva loss en annan T6 som nås genom en liten öppning bredvid ögonröret. Det är en låsskruv, så försök inte att ta bort den helt. Försök inte heller att komma åt via den till synes symmetriska öppningen på höger sida, då den inte har åtkomliga komponenter.

För att sätta tillbaka huvudbandet bör du med försiktighet justera justeringspunkterna och undvika att ta i för hårt. Placera den vänstra sidan på stödpunkten och tryck försiktigt, samtidigt som du vrider för att justera justeringspunkten. Den bör med enkelhet glida in om det görs på rätt sätt. Skruva fast de två T6-skruvarna. Den högra sidan är lite svårare för justeringspunkten är inte synlig. Använd samma försiktiga tryck-och-vridmetod, och säkra med låsskruven.

Kontroll

Den vänstra och den högra handkontrollen speglar varandra symmetriskt. Alla av de tillhandahållna modellerna är högerhandvarianten.

Varje inmatning på kontrollen har kapacitiva sensorer: tumspaken, styrknappen, avtryckaren, greppet, och knapparna. Vi rekommenderar att dessa ytor inte blockeras av något.

Modellen med sensorer visar den volym som finns kvar att jobba med utan att blockera några spårningssensorer. Den ser inte helt oväntat ut som en underarm och hand.

Vissa stora accessoarer överskrider denna volym. Under din designprocess:

  1. Ta hänsyn till vilka positioner som är viktiga för ditt spelupplägg.
  2. Undvik blänkande eller reflekterande ytor utanför inklusionszonen.
  3. Experiment.
sensor exclusion image

Ett tillbehörsexempel är ”Booster” för Index-kontroller. Booster är ett sorts skal som omger handtaget på Index-kontrollen. Det har två huvudfunktioner:

  1. För personer med längre tummar flyttas handen något bakåt på handtaget så att knapparna och tumspaken är närmare tummen. Det gör också greppet mer bekvämt för användare som har stora händer, särskilt under långa spelsessioner.
  2. Boostern fungerar som referens för konstruktion av tillbehör som är mekaniskt monterade på Index-kontrollen, för att undvika att hindra eller störa optiska spårningssensorer, fingersensorer eller inmatningskontroll. Detta är särskilt värdefullt, eftersom en välkonstruerad styrenhet måste kompromissa mellan verktyget och närvaron av handen, och ett tillbehör gör det möjligt för användare att snabbt anpassa det till olika typer av applikationer.

Basstation

Basstationen har ett par gängade 1/4-20 UNC-hål för uppsättning. Det är samma standard som används för kameror, så du kanske kan hitta färdiga anordningar som passar dina behov.

Valve Index®

Kan köpas i delar eller som ett fullständigt kit från Steam-butiken.